fb-pixel
บริษัทออนไลน์อันดับ 1 ของไทย : รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

Promotion เดือนเมษายน 2566

The iCon Group Promotion โปรโมชั่น ดิ ไอคอน กรุ๊ป
Promotion เมษายน 2566

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ i Serum ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ในระดับ Dealer หรือจำนวน 420 ชิ้นขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566 รับ 2 สิทธิ์ ในการรับสิทธิ์ส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมชิ้นละ 5 บาท ตลอดอายุสัญญาตัวแทนจำหน่าย

โดยบริษัทฯจะนำจำนวนการขายสินค้า iCON FACE i SERUM ในแต่ละปีโดยเริ่มนับตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไปคูณด้วย 5 บาท และหารด้วยจำนวนผู้ที่ทำเงื่อนไขครบถ้วนตามโปรโมชั่นนี้ แล้วคูณด้วย 2 สิทธิ์ โดยบริษัทฯจะเริ่มจ่ายส่วนแบ่งกำไรฯครั้งแรกในวันที่ 5 เม.ย. 67

โปรพิเศษสำหรับ DEALER iCON FACE iSERUM รับทริปท่องเที่ยว Hong Kong 3 วัน 2 คืน 1 ที่นั่ง มูลค่า 25,000 บาท

เงื่อนไข

  1. รักษาสิทธิ์การรับส่วนแบ่งกำไรฯ โดยการซื้อสินค้าใดก็ได้ในระบบ The iCon System อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี
  2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด เท่านั้น
  3. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The iCon Group
  4. จำนวนยอดขายสินค้า นับเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อผ่านระบบ The iCon System และ www.theicongroup.co.th เท่านั้น
  5. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาตัวแทนจำหน่าย และจะต้องคงสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ก่อนวันที่บริษัทฯจะจ่ายส่วนแบ่งกำไรฯ